Over de aanmeldprocedure


Heeft u de mogelijkheden van VvEdossier via de demo site bekeken?

Aanmelden en deelnemen in dit systeem is snel te regelen via de volgende stappen:

Stap 1BesluitvormingWaarschijnlijk zal een besluit tot deelname via de VvE vergadering genomen moeten worden. Afhankelijk van het mandaat dat het Bestuur heeft, kan misschien ook het Bestuur deze beslissing zelfstandig nemen. Enthousiaste bewoners kunnen natuurlijk altijd een voorstel tot deelname doen.
Ook de professionele beheerder kan deelname voorstellen.
Stap 2AanmeldenVia het aanmeldformulier kan de procedure gestart worden, het handigste is als de persoon die de VvE website gaat onderhouden het formulier invult. Het aanmeldformulier is via deze site te versturen.


Aktie -- Gratis twee maanden op proef -- Aktie
Vul nú het aanmeldformulier in en u krijgt 60 dagen gratis proeftijd om te besluiten of u het abonnement voor een jaar definitief start. Besluit u binnen deze proeftijd om te stoppen: no questions asked - u betaalt helemaal niets en wij sluiten uw VvEdossier weer af.
Stap 3Installeren nieuwe VvEdossierNa ontvangst van het aanmeldformulier installeren wij op onze hosting computer uw nieuwe VvEdossier website - dit is meestal dezelfde dag nog gereed. Wij geven de toegang vrij aan de (eerste) webmaster zoals die op het aanmeldformulier is vermeld.
Stap 4Bevestiging Per email bevestigen wij het klaar staan van uw website, de webmaster krijgt dan ook zijn definitieve aanlognaam en wachtwoord.
Stap 5Verzorgen van de basisdocumentenDe webmaster dient nu eerst een aantal basisdocumenten op de site in te vullen:
- compleet maken van de VvE basisgegevens: VvE naam, adres etc
- inbrengen van de appartement gegevens inclusief verdeelsleutels etc
Stap 6Inbrengen van de eigenarenDe webmaster voert elke eigenaar bij het juiste appartement in, daardoor krijgt de eigenaar bijvoorbeeld het juiste aantal punten voor stemming en kosten verdeling.
Stap 7Informeren van de eigenarenElke eigenaar die via stap 6 wordt toegevoegd, krijgt direct een email bericht met zijn persoonlijke aanlognaam en wachtwoord - vanaf dat moment kan de eigenaar meekijken en meedoen met de discussies en het klachtendossier.
Stap 8Verder gebruiken en onderhouden van de informatieNu kan de dossier-vorming verder doorgezet worden:
- officiele stukken zoals de splitsingsakte
- 'oude' notulen
- financiele rapportages van voorgaande jaren
- nieuwe stukken
Stap 9Gebruik maken van de onderhouds en financiele functies Het systeem kan de beheerder ondersteunen bij het opstellen en vastleggen van het onderhoudsplan en de financiele transacties.

Klik hier voor het aanmeldformulier