Over het abonnement


Een VvEdossier.nl jaarabonnement biedt uw VvE het volgende:


- een eigen VvE website om uw digitale dossier op te bouwen

- gecontroleerde toegang voor alleen eigenaren van uw VvE

- naar keuze: documenten worden automatisch per post bezorgd

- deelname aan de VvEdossier gebruikers groep: via deze groep worden steeds weer nieuwe systeem functies toegevoegd. U profiteert op deze manier van de knowhow en creativiteit van een grote groep VvE deskundigen.


Aktie -- Gratis twee maanden op proef -- Aktie
Vul nú het aanmeldformulier in en u krijgt 60 dagen gratis proeftijd om te besluiten of u het abonnement voor een jaar definitief start. Besluit u binnen deze proeftijd om te stoppen: no questions asked - u betaalt helemaal niets en wij sluiten uw VvEdossier weer af.

Via het aanmeldformulier kunt u een abonnement voor uw VvE aanvragen.
De éénmalige kosten voor de installatie van uw VvE dossier bedragen € 50. Dit gebeurt op onze hosting server, op uw eigen PC´s heeft u alleen een standaard internet browser nodig.
Het tarief voor een jaarabonnement (excl BTW) hangt af van de grootte van de VvE:

Aantal appartementsrechtenJaarabonnement
t/m 4€ 90
5 t/m 10€ 140
11 t/m 20€ 250
21 t/m 40€ 375
41 t/m 150€ 500
boven 150op aanvraag

Een jaarabonnement gaat na installatie in op de eerste dag van de volgende maand (en is dus niet gekoppeld aan een kalenderjaar).

Op aanvraag kunnen wij uw informatie uit ons systeem exporteren en op CDROM aan de VvE leveren - afhankelijk van het export formaat zijn hieraan kosten verbonden.

VvEdossier.nl biedt de internet dienstverlening aan onder de volgende voorwaarden:

- onze site en uw VvEdossier zijn met een service niveau van 98 % 24 uur per dag in de lucht
- algemene nieuwe ontwikkelingen zullen beschikbaar komen voor alle deelnemers
- u ontvangt een factuur voor de installatie kosten en het jaarabonnement, te betalen binnen 14 dagen
- wij bieden de mogelijkheden van het digitale dossier maar accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van uw dossier
- de persoonsgegevens die worden opgenomen in het VvEdossier worden zorgvuldig beveiligd en alleen gebruikt binnen de functionaliteit van het digitaal dossier
- bij misbruik van de mogelijkheden en het presenteren van racistische of sexistische informatie zullen wij informatie verwijderen en de toegang afsluiten, dit zonder restitutie van betalingen
- een jaarabonnement wordt telkens verlengd met een jaar, opzegging kan tot 1 maand vóór de verlengingsdatum
- in het abonnement is informatie opslag in het webdossier van de VvE inbegrepen tot een maximum van 250 Mb. Bij het bereiken van dit maximum zal de VvE hierover geïnformeerd worden
-wanneer het webdossier van de VvE op het moment van verlenging van het abonnement groter is dan 250 Mb, dan wordt voor elke 100 Mb extra het abonnementstarief verhoogd met € 75.