Snel een 'slimme' enquete opstellen en beantwoord krijgen


VvEdossier.nl biedt een enquete functie:
binnen het menu 'Meningen' kan de webmaster of het bestuur gerichte vragen met multiple choice antwoorden stellen aan de eigenaren.
Bij beantwoording zal het systeem automatisch berekenen hoeveel stemmen een bepaald antwoord heeft gekregen – rekening houdend met de stemwaarde van elke eigenaar. Eigenaren worden per email uitgenodigd om de vragen te beantwoorden maar de webmaster kan ook namens een eigenaar antwoorden.

Een 'slimme' functie, want:
- flexibel: u bepaalt zelf het aantal vragen en per vraag kunt u tot maximaal 10 antwoord mogelijkheden ingeven
- snel: antwoord resultaten zijn direct zichtbaar, grafisch en in percentages wordt de stemwaarde weergegeven
- betrouwbaar: elke eigenaar kan een vraag slechts één keer beantwoorden
- makkelijk: eigenaren worden per email uitgenodigd antwoorden te geven, zonodig gaat er ook een herinnerings email uit
- printbaar: de vragen zijn ook per post te versturen als antwoord formulier

Hieronder een voorbeeld van een vraag die aan VvE eigenaren is gesteld (de beantwoording is nog niet door alle eigenaren gedaan):